کافئین موجود در نوشیدنی هایشان، اعتیاد آور به حساب نمی آید. البته آنها پذیرفته اند که ابهاماتی درباره اعتیاد آور بودن وجود دارد، اما اظهار کرده اند مردم بدون مشکل حادی می توانند نوشیدنی های حاوی کافئین را کنار بگذارند. در 330 میلی لیتر نوشابه کوکاکولا حدود 32 میلی گرم کافئین وجود دارد، در مقایسه با این مقدار یک فنجان قهوه حاوی 100 میلی گرم کافئین است. در کنار کافئین، کوکاکولا یک ترکیب بحث برانگیز...