تصفیه کننده های خانگی؛ خوب یا بد؟!   سرپرست شرکت زرین کولاک سپاهان چنین می گوید :در سال های اخیر میزان فروش دستگاه های تصفیه آب افزایش چشمگیری پیدا کرده و بسیاری از خانواده ها با خرید این دستگاه های خانگی که انواع مختلفی هم دارد، خیالشان را بابت سلامت آب مصرفی شان راحت می کنند.   به طور کلی دستگاه های تصفیه کننده آب به دو گروه عمده تقسیم می شوند؛ گروه او...